Hollow Earth Network's

Member Websites


New Earth Ascending
A Lightworker Community


Ancient
Awakenings
2 Channeled
shows each month.


Many of One
The Story of  Creation


Earth Ascends
Galactic Messages


  To Subscribe
        to 
Our
   Free Email 
   Newsletter

    Click Here

Melchizedek
Your Dimensional World and your Transformation~~ 02/06/2012

Channeled by Méline Lafont


Dearly Beloveds,


I Am Melchizedek and I come forward to talk to you about your Ascension process and about variations in Dimensions.


I can honestly say that the most exciting times are approaching for many Lightworkers. Many are now receiving connections with their Higher Selves and with their guides. Moreover, many spiritual abilities such as channeling, telepathy, aura-viewing, seeing colours, healing and conscious astral travel are in the process of being activated. In order to reach this high point in evolution, you have all had many incarnations! You have taken on various physical forms as well as various different energetic forms most of which are almost inconceivable for you. You have been both : on the one hand you have embodied very negative energies but on the other hand you also appeared as pure energetic light.Now you have all come to the point in your evolution where you can leave it all behind. That is, you have accrued enough experiences to have obtained a very accurate self-image and you know what you can expect of yourself. You are amongst the strongest of souls who have acquired lots of experiences, and you know what lies ahead. You have all incarnated to advance this planet Earth as well as your civilization enormously and now you can close this cycle of illusion once and for all. The time has now come to make a conscious choice with regards to your next evolution. Take your time to make the right choice as very soon you will exist amidst the world you have created for yourself. Of course, this choice is free and based solely on your free will. In case you choose to remain in the 3rd Dimensional world, you will receive another chance to Ascend to the 5th Dimension at a much later date. You will always evolve and continue with the Ascension process no matter what you choose presently because Ascension is an eternal, never-ending process in the Now. You decide your future in this regard.


If on the other hand you choose to return to your Home-world in another Dimension or if you Ascend to the 5th Dimension, you must understand that you will never ever have to undergo the challenges so relevant to the 3rd Dimension again as living in this 3rd Dimension has nearly overtaxed your strength and has lasted for several lives. It goes without saying that your evolution in the Higher Dimensions proceeds further and further on as you will continue to evolve endlessly. In the Higher Dimensions you will continue evolving in a love-filled way whereas the 3rd Dimension is filled with illusions and various negative energetic forms. Say your good-byes to these illusions for they will collapse in on themselves before your very eyes. The new has finally arrived. Thanks to the Awakening of so many Lightworkers, the Light has increased immensely on your planet and you all sparkle brightly in the Universe : a fact that is even visible in our celestial spheres. You have accomplished this! You and no one else! We, the Ascended Masters and Lady Masters are only assisting and guiding you whenever it is necessary and, together with our Galactic Brethren, we are uplifting your energies in doing so. In short, it is you who do the work! You can be assured of this. You are, and always have been, the liberators and now you have almost rounded up this phase. You can now even sense the freedom among you.


The month of June is an important month of this year. After innumerable energetic updates and transformations of the past months and especially in the month of May, the now incoming energies will be converted into results with retrospective effect. The energetic codes and updates will naturally continue on and will climax regularly such as with the upcoming Venus Transit. Hold on to your hats for the month of June will show visible changes that are now heading your way. You will see the Energetic changes comming to Transformation. Despite the fact that you begin to feel these changes somewhat, it will all intensify even more than has already been the case. You are well on your way and there is no returning back : the Light has won and shines brighter with every passing day. Please remain centered and take good care of yourselves because it could also turn out to be demanding, from an energetic and mental point of view, to calm down the Unawakened ones who could experience chaotic times now.


Everything will be achieved in a heavenly way and will turn out as Divinely Decreed. Enjoy these most wondrous times my dearly Beloveds.


I Am Melchizedek from the Great White Brotherhood and I thank you for sharing this message. Namasté.


Melchizedek ~~ Uw Dimensionele Wereld en uw Transformatie~~ 02/06/2012 Gechanneld door Méline LafontGeliefden,


Ik ben Melchizedek en ik kom vandaag naar voor om jullie te spreken over jullie Ascentieproces en de Dimensionele verschillen.Voor velen onder jullie Lichtwerkers is het een zeer spannende tijd die jullie tegemoet komt. Velen krijgen een connectie met hun Hogere zelf en gidsen en kunnen hun gaven uitoefenen waaronder, channelen, telepatische gesprekken houden, kleuren en energieën zien, healen en zelfs bewust astraal reizen. Hiervoor hebt u velen levens moeten doorgaan om zo ver te staan!


Jullie hebben allerlei fysieke vormen en energetische vormen aangenomen in alle aarden die je maar kan voorstellen. Zo zijn jullie zowel een zeer negatieve energie geweest alsook een puur energetisch licht. Nu zijn jullie op het punt gekomen waar jullie dit allemaal achter de rug hebben en genoeg ervaringen hebben opgedaan om te weten uit welk hout jullie gesneden zijn en wat je van jezelf kan en mag verwachten. Jullie zijn erg sterke zielen die een hoop ervaringen hebben opgedaan en weten waaraan jullie beginnen, daarom zijn jullie ook hier! Om de Aarde en jullie beschaving een grote stap vooruit te helpen en voor jezelf deze cyclus van Illusie af te sluiten voor eens en altijd!


Nu is het de tijd om een keuze te maken waar jullie in verder willen evolueren. Maak hier de tijd voor om zeker te zijn van jullie keuze daar de tijd binnenkort zal aanbreken waar je jezelf zal bevinden in wat je zelf gecreëerd hebt. Jullie keuze is vrij en bestaat uit vrije wil uiteraard. Mocht je kiezen voor hier te blijven op 3de Dimensionele wereld, dan krijg je uiteraard later nog de kans om opnieuw te ascenderen naar de 5de Dimensie. Wat je ook kiest, evolueren en ascenderen doe je altijd! Voor het is een eeuwig en oneindig proces in het NU. Jij bepaalt wat je toekomst zal zijn op dat vlak. Kiezen jullie voor terug te keren naar je dimensionele thuiswereld of naar de 5de Dimensie, dan zal je deze uitdagingen op de 3de Dimensionele Aarde nooit meer moeten ondergaan voor dit proces al enorm veel van jullie heeft gevergd en zeer veel levens heeft geduurd. In de hogere Dimensies gaat jullie evolutie uiteraard verder daar je oneindig verder blijft evolueren. Je gaat het enkel op een zeer liefdevolle manier doorgaan in tegenstelling tot deze Aardse Dimensie vol Illusies en allerlei negatieve energetische vormen. Neem maar stilletjes aan afscheid van hetgenen waar jullie al zo lang mee gekend zijn, voor ze zullen afbrokkelen voor jullie ogen.


Het nieuwe is aangekomen ! Dankzij jullie ontwakeningen is het Licht enorm toegenomen op jullie planeet Aarde en schitteren jullie in het Universum wat zichtbaar is tot in onze sferen. Jullie hebben dit bereikt! Enkel jullie zelf! Wij, de Geascendeerde Meesters en Vrouwe zijn er om jullie te helpen en begeleiden waar nodig en samen met onze Galactische Gebroeders verheffen wij jullie energie mee door jullie te ondersteunen en te assisteren. Jullie doen al het werk zelf! Weet dit goed! Jullie zijn jullie bevrijders altijd al geweest en jullie hebben dit nu ook bijna afgerond want vrijheid is onder jullie.. De maand Juni is een belangrijke maand in dit jaar.. Na de talloze energetische updates en transformaties zal de tijd van inkomende energieëen nu omgezet worden naar het vormen van dit alles met terugwerkende kracht. Uiteraard blijven de energetische Codes en Updates jullie vervoegen en komt dit regelmatig eens tot een hoogtepunt zoals de aankomende Venus Transit. Hou jullie maar steevast klaar voor Juni is de maand van zichtbare veranderingen die jullie richting uitkomen. Ook al zien en voelen jullie deze veranderingen nu al op zekere hoogte, dit zal nog intenser van aard kunnen zijn dan tot nu toe het geval was.


Jullie zijn zo goed op weg en er is geen ommekeer meer aan, het licht heeft gewonnen en sterkt zich elke dag aan. Hou jullie veel gecenterd en blijf jullie goed verzorgen omdat dit erg veel van jullie zou kunnen vragen. Energetisch zowel als mentaal om onder andere uw naasten op te vangen en tot rust te brengen, want chaos zal hoog kunnen oplopen onder de onontwakenden.


Maar alles is in zijn Goddelijke manier tot stand gebracht en zal steeds uitdraaien zoals het moet zijn. Geniet van deze wonderlijke tijd mijn geliefden.


Ik ben Melchizedek van de Great White Brotherhood en ik dank u voor het delen van deze boodschap. Namasté.
Copyright © Retired Colonel Billie Faye Woodard, Pahrump, Nevada
aadehart@aol.com